Zorgboerderij Visie  

Onze Zorgboerderij
Werken op een zorgboerderij past in de hedendaagse maatschappij. Dagbesteding op een zorgboerderij is tegenwoordig in trek, omdat zo'n werkplek simpelweg veel te bieden heeft. Op onze zorgboerderij is er veel ruimte voor individuele behoefte,activering,integratie,normalisatie en resocialisatie van mensen met een beperking of mensen die in een isolement dreigen te raken.

Wij vinden het belangrijk dat op onze boerderij de sfeer positief en gemoedelijk is. De mensen die bij ons werken zijn zinvol bezig met het (in eigen tempo) verrichten van evt. aangepaste werkzaamheden dit doen we samen of alleen. Er is altijd leiding aanwezig zodat het werkproces goed wordt ondersteund en gevolgd. Op deze manier ervaren de deelnemers een normaal arbeidsritme. Het werken met onze dieren ervaren de deelnemers als motiverend en ontspannend. Ze worden geaccepteerd zoals ze zijn en krijgen er waardering voor terug. De deelnemers steken hun handen uit de mouwen en komen toch tot rust.
     
Wat bieden we
 
   
Wij bieden een kleine groep mensen met een beperking passende dagbesteding. De dagbesteding komt tegemoet aan de persoonlijke hulpvragen.
In de praktijk betekent dit :    
 • deelname aan het normale (agrarische) bedrijfsleven
 • integratie binnen dit bedrijfsleven
 • zelf zorgen in plaats van verzorgd worden!
 • leren samenwerken.
 • de activiteiten bieden een uitlaatklep en ontspanning
 • ruimte om te werken zowel binnen als buiten
 • gemoedelijke sfeer
 • de beleving van “succes ervaringen”, door aangepaste werkzaamheden
 • zichtbare resultaten
 • werken met dieren en mensen
 • werken op eigen tempo
 • ondersteuning krijgen binnen leerproces. (kennis, inzicht, reflectie)
 • nieuwe mogelijkheden creëren door aangaan van werkdoelen.
 • een breed scala van werkzaamheden en activiteiten
 • het ontdekken van eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheid leren nemen

view  
Doelgroep

Wij begeleiden:

 • mensen met een verstandelijke beperking (matig tot hoog niveau)
 • mensen met gedragsproblemen
 • mensen met een psychiatrisch ziektebeeld (psychosociale hulpvraag)
 • mensen die niet in aanmerking komen voor betaalde arbeid
 • mensen die (redelijk) zelfstandig en in samenwerkingsverband kunnen functioneren.

Verder is het belangrijk, dat deze mensen:

 • gemotiveerd zijn om op een boerderij te werken
 • houden van werken in de buitenlucht
 • met dieren willen en kunnen omgaan (dierenliefhebber zijn)
 • zich kunnen houden aan regels en gemaakte afspraken.
Voorwaarden:
 • de persoon heeft een PGB, Persoons-Gebonden-Budget of vraagt dit aan
 • heeft zelf vervoer naar het bedrijf. Is dit niet het geval, wordt hiervoor een oplossing gezocht.
Stro
Dagbesteding    
Wij bieden een groot aantal taken en activiteiten. Er is veel routinewerk zoals de dagelijkse dierverzorging, maar ook activiteiten, die wekelijks of maandelijks gepland worden. Ook seizoenswerk komt voor. In het voorjaar worden de weiden bewerkt. In de zomer wordt gehooid en ‘s winters wordt gewerkt aan onderhoud van gebouwen machines en gereedschap.   


Voorkomende werkzaamheden zijn:

 • jongvee verzorging, (voeren, opstrooien, uitmesten, borstelen etc.)
 • paard verzorging (borstelen, stal uitmesten evt. paardrijden)
 • merrie -en veulen controle. (meerdere malen per dag)
 • hokken, boxen en drinkbakken schoonhouden
 • meekijken met dierenarts, handelaren en loonwerkers als die op het bedrijf zijn
 • onderhoud en verzorging van gebouwen, machines en gereedschap
 • meerijden op de tractor
 • buitenwerkzaamheden in de weiden, afrasteren, bomen snoeien
 • onderhouden van de moestuin
 • kippen verzorgen
 • als er gehooid wordt, meerijden op de wagen naar het land
 • corvee in de kantine
 • kook- en bakles
 • wandelen met de hond.
Veulens 
Begeleiding    

De deelnemers komen (liefst) 2 of meer dagen per week naar het bedrijf en werken aan de hand van een individueel opgesteld dagprogramma. Eventueel met speciale hulpmiddelen. De werkzaamheden hebben we in blokken verdeeld en hierdoor wordt de werkdag gestructureerd. De routinematige werkzaamheden geven de mensen rust en zekerheid. Het is belangrijk, dat de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke interessen en capaciteiten. Veel werkzaamheden kunnen hier op worden aangepast. Wij proberen door een afgestemde begeleiding en de juiste hulpmiddelen, de mensen zo goed mogelijk te laten functioneren in het passende arbeidsproces.